You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML شناسنامه لاتین نشریه شامل: چکیده لاتین مقالات، فهرست لاتین، راهنمای تدوین لاتین و شناسنامه لاتین مجله

چکیده -   متن کامل (PDF)
XML نظام ارزشی گفتمان در غزلیات قلندری حافظ
الهام سیدان
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML نظام حضور و برهم‌کنش در گفتمان بوف کور با تکیه بر رویکرد نشانه-معناشناسی هستی‌محور
اکرم آیتی ، نجمه اکبری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML شناسنامه علمی فارسی مجله شامل: بسم الله، شناسنامه فارسی، راهنمای تدوین فارسی مقالات و فهرست فارسی.

چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارائه الگوی کیفیت مدرس از دیدگاه ذینفعان در آموزش زبان انگلیسی: ایجاد پرسش‌نامه
رامین اکبری، میلاد بهشتی پرور ، غلامرضا کیانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل و ارزیابی افعال سوره مبارکه بقره؛ با رویکرد «تجزیه به آحاد واژگان»
علی حاجی خانی ، کاووس روحی، عیسی متقی زاده، مصطفی رستمی کیا
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی گواه نمایی در زبان فارسی : رویکردی رده شناختی
آرزو امیدواری ، ارسلان گلفام
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بازنمایی نقش‏ها و مفاهیم زبان در دو مجموعه آموزشی فارسی بیاموزیم و زبان فارسی
مروارید طالبی، رضامراد صحرایی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی‌زمینه‌سازی نمود و صیغه فعل در گفتمان روایی کودکان فارسی زبان
عباسعلی آهنگر ، ستاره مجاهدی رضاییان
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی و تحلیل رشد ابزار انسجام واژگانی در گفتمان نوشتاری دانش آموزان فارسی زبان
آتوسا رستم بیک تفرشی ، امین حاجی رضایی، سید مصطفی عاصی، مهسا پهلوان زاده
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML نقدی معناشناختی بر ترجمه‌‌های فارسی واژه «دون» در قرآن کریم
فاطمه گلی، محمد خاقانی ، رضا شکرانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مهارت‌های دانش‌آموختگان نظام متوسطه با محوریت درس زبان و ادبیات فارسی (مطالعه موردی: شهر تهران)
مریم دانشگر
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تخمین واژگان پایۀ دانش‌آموزان کم توان ذهنی مقطع پیش‌دبستانی شهر تهران
احمد رمضانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML «چرخش زبان در جنبش سماع» تأثیر پیش‌انگاشت‌های زبان‌شناختی در سیر تحول مفهوم سماع عارفانه نزد محمد غزالی و مولوی
راضیه حجتی زاده
چکیده -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue