درباره نشریه

نشریه جستارهای زبانی به صاحب امتیازی دانشگاه تربیت مدرس براساس مجوز شمارة 12681/89 مورخ 89/6/13 مدير كل امور پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، از بهار 1389 شروع به انتشار کرده است.
عنوان پیشین نشریه، فصلنامه پژوهش ‌هاي زبان و ادبيات تطبيقي بوده که در سال 1392 با عنوان و ترتیب جدید دوماهنامه جستارهاي زباني، منتشر شده است.


لینک های مهم:
*** فرایند دریافت تا پذیرش مقالات ***
***
لیست داوران نشریه ***

 
شناسنامه نشریه
دوماهنامه بین المللی جستارهای زبانی
تاریخ تأسیس 1389 (با عنوان فصلنامه پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی)،
 1392 (با عنوان دوماهنامه جستارها زبانی)
تناوب نشر دو ماهنامه
زبان نشریه سه زبانه: فارسی ( 4 شماره در سال)؛ لاتین [انگلیسی و فرانسه] (2 شماره در سال)
نوع انتشار الکترونیکی
نوع دسترسی دسترسی باز و رایگان (تمام متن)
حوزه کار نشریه  حوزة مسائل زبان (آموزش زبان، زبان‌شناسی، نشانه شناسی، معناشناسی، جامعه‌شناسی زبان، روان‌شناسی زبان، کاربرد‌شناسی زبان و...)
نمایه خارجی نشریه Scopus ( Q2SJR،DOAJ  ، Copernicus، Proquest،  Publons،  Researchgate،  Google Scholar
نمایه داخلی نشریه ISC (Q1SID، Magiran ، Noormags
اعتبار نشریه در وزارت علوم بین المللی (در آخرین ارزیابی سال 1399)
ضریب تاثیر 0.613
کد  DOI دارد
کد  DOR دارد
متوسط زمان بررسی اولیه یک هفته
متوسط زمان داوری مقالات 2 ماه
میزان مجاز درصد تشابه در مقالات و سایت مورد بررسی حداکثر میزان مشابهت یا همپوشانی (Turnitin) در مقالات، تا 15درصد قابل قبول می باشد.
میزان همپوشانی در سایت https://iranpaper.ir/ بررسی می شود
خواهشمند است قبل از ارسال مقاله، به این سایت مراجعه کرده و از میزان همپوشانی مقاله خود مطلع شوید
مهمترین قوانین نشریه هنگام ارسال مقاله - مقالة ارسال‌شده در نشریة دیگر چاپ نشده، یا هم‌زمان برای سایر مجله‌ها ارسال نشده باشد.
- دریافت همزمان بیش از یک مقاله از هر مولف (به غیر از یک فارسی و یک لاتین) مقدور نمی باشد.
- تعداد مقالات در دست بررسی از هر مولف (قبل از انتشار)، حداکثر دو مقاله (در مرحله وصول، داوری، اصلاح یا پذیرش است).
- مقالات دقیقاً مطابق دستورالعمل نشریه تنظیم شده باشد.
سردبیر نشریه دکتر حمیدرضا شعیری
استاد زبان وادبیات فرانسه (نشانه- معناشناسی)، دانشگاه تربیت مدرس
shairi@modares.ac.ir
مدیر مسئول نشریه دکتر عیسی متقی زاده
استاد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس
motaghizadeh@modares.ac.ir
دبیر تخصصی  دکتر علی درخشان
دانشیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه گلستان
a.derakhshan@gu.ac.ir
مدیر اجرایی نشریه خانم زهرا سعادت نژاد
دانشجوی دکتری زبان وادبیات فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس
شماره تماس
آدرس ایمیل نشریه
09036048327
lrr@modares.ac.ir و modaresuniversity@gmail.com
مشاوران بین الملل
Dr. Zohreh R Eslami
Dr. Christine Coombe
Dr. Thomas N Robb
Dr. Daniel Madrid
Dr. Mahyudin Ritonga
Dr. Anna Mystkowska-Wiertelak

Dr. Ablali Driss
Dr. Sung Do Kim
Dr. Anne Barron
Dr. Chen Xinren

Dr. Tammy Gregersen
Dr. WANG Yongliang
Dr. Massimo Leone
Dr. Eero Tarast
Dr. Maria Giulia Dondero

Dr. Jacques Fontanille
Dr. Anne Beyaert- geslin
میزان هزینه مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل ۴۰۰ هزار تومان) برای داوری و چاپ مقالات (۲۰۰ هزار تومان هنگام ارسال مقاله به داوری و ۲۰۰ هزار تومان برای صدور پذیرش) هزینه دریافت می شود.
پرداخت هزینه در سایت نشریه و به صورت خودکار از طریق اتصال به درگاه واریز ( بعد از تأیید اولیه مقاله ( قبل ارسال داوری) یا بعد ازتأیید نهایی  (قبل از صدور پذیرش)) انجام خواهد شد. مبلغ داوری در صورت عدم پذیرش مقاله،  استرداد داده نخواهد شد.