You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML معرفی «زینتگری زبانی»: رویکردی نوین فراتر از توانش ارتباطی
رضا پیش‌قدم *، شیما ابراهیمی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثر بخشی الگوی نظارت آموزشی کلاس های فرانسه در آموزشگاه های زبان ایران با بهره گیری از نظریه کنش موقعیت بنیاد
راضیه صادقپور، پریوش صفا، محمود رضا گشمردی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML برساخت گفتمانی هویت در زندگی‌نامه‌های خودنوشت زنان ایزدی
رجاء ابوعلی *، زینب اکبری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل گفتمان انتقادی متون تبلیغاتی مدارس طبیعت: با رویکرد زبان‌شناسی زیست محیطی
صدیقه سادات مقداری *، معصومه یوسفی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی کاربرد مهارت‌های زبان انگلیسی در موقعیت‌های مختلف: مطالعۀ موردی دانشجویان مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در دانشگاه مازندران
شیرین آبادی خواه *، معصومه ولی پور
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر دست‌ورزی بر مهارت دست‌نویسی و انگیزۀ نوشتن دانش‌آموزان مقطع ابتدایی دارای اختلال نوشتن در منطقۀ 18 آموزش و پرورش شهر تهران
آنیتا الداغی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی شیوه‌های بازنمایی کنشگران اجتماعی در داستان «درۀ خزان‌زده» از منظر تحلیل گفتمان انتقادی با بهره‌گیری از مؤلفه‌های جامعه‌شناختی ـ معنایی (رویکرد ون لیوون)
رضا قنبری عبدالملکی *، آیلین فیروزیان پور اصفهانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تفاوت سبک نامه های نهج‌البلاغه از منظر «غنای واژگانی» و «رویکرد انفعالی» (مطالعه موردی نامههای 23، 30 و 73)
عیسی متقی زاده *، علی حاجی خانی، سمیه مدیری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML پدیدارشناسی چالش‌های شکل‌گیری محیط یادگیری مکالمۀ عربی از نگاه دانشجویان
سجاد اسماعیلی *، دانش محمدی رکعتی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML زمان آغاز واک در همخوان‌های انسدادی فارسی توسط کودکان دارای شکاف کام و لب ترمیم‌شده و مقایسۀ آن با کودکان دارای مجرای گفتار طبیعی
وحیده ابوالحسنی زاده *، اسما ایزدی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اهمیت تشخیص گفتمان و دال مرکزی متن از سوی مترجم با تکیه بر ترجمۀ کلمن بارکس از مثنوی مولانا
احمد تمیم داری *، شیما باقری اهرنجانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML رفتارشناسی واژه در زبان عرفانی (مسیری در تحلیل فرآیند شکل‌گیری زبان عرفانی)
فاطمه السادات مدنی، سید علی اصغر میرباقری فرد *، سیده مریم روضاتیان
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML کنش‌ گفتاری «تعریف و تمجید» در محیط‌های فرهنگی کلامی روسی و فارسی
مریم شفقی *، مهدی محمدبیگی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML رابطۀ مهارت خودتنظیمی و فراگیری زبان جدید بین دانش‌آموزان یک‌زبانه و دوزبانۀ ایرانی
مجتبی مقصودی *، علی اکبر خمیجانی فراهانی، مهری جلالی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تغییر دیدگاه و تفکر انتقادی در داستانﻫای مکتوب دانشجویان ایرانی به‌ زبان انگلیسی: گامی به‌‌ سوی آموزش انتقادی زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی
سمیه صباح *، مژگان رشتچی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی مقابله‌ای استعاره‌های مفهومی شادی و ترس در ادبیات نوجوان در دو زبان فارسی و اسپانیایی: رویکردی شناختی
مهناز کربلایی صادق *، مهسا ربیع‌پور
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی عبارات خطاب در زبان ترکی آذری گونۀ گفتاری خوی
رامین مرزی، محمد رضا احمدخانی *، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML «یکی مهربان بودم اندر سرای» مهربانِ بی‌ریش فردوسی مرد یا زن؟ (خوانشی جنسیتی از دیباچۀ بیژن و منیژه در الشاهنامه)
سمیه السادات طباطبایی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML کاربرد طرح‌واره‌های تصویری در آموزش حروف ‌اضافه؛ مطالعۀ موردی حرف ‌اضافۀ «به» در زبان فارسی
زهرا بادامدری *، علی علیزاده، الناز اقبالی، طاهره وحیدی فردوسی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML کاربرد خلاق رویکرد شناختی در تسهیل آموزش زبان انگلیسی برای کودکان فارسی‌زبان در سطح متوسط
فریبا حسینی تشنیزی، مهین ناز میر دهقان *، نازنین امیرارجمندی، علی کریمی فیروزجایی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی سویه‌های زبان‌شناختیِ مدلول استعلایی در رمان قصر کافکا با تأکید بر سطوح زبانی والتر بنیامین
بهزاد پورقریب *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML جهانی‌های ترجمه در بوتۀ نقد پیکره‌ای: مقایسۀ فارسی ترجمه‌ای با فارسی تألیفی
مرتضی تقوی، محمد رضا هاشمی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اشراف چندگانه در ساختار بند موصولی مفعولی در زبان فارسی
سید مهدی ساداتی نوش آبادی *، مهدی سبزواری، نرجس بانو صبوری، مزدک انوشه
چکیده -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue