فهرست مقالات


جستارهای زبانی، 1394، جلد ۶، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ دال و مدلول در اندیشه ناصرخسرو 1398/4/18 - Get XML Data ۲۵ بار
۲ بررسی تطبیقی هجا و ساخت‌های هجایی معمول در زبان‌های روسی و فارسی 1398/4/18 - Get XML Data ۲۸ بار
۳ تحلیل فرآیندهای گفتمانی در سوره‌ «قارعه»، با تکیه‌بر نشانه‌شناسی تنشی 1398/4/18 - Get XML Data ۳۶ بار
۴ گونه‌شناسی ساخت‌های قالبی در زبان عامه 1398/4/18 - Get XML Data ۲۹ بار
۵ خوانش نشانه‌شناختی فیلم سینمایی زندگی خصوصی آقا و خانم میم با تکیه بر نظریه «سپهر نشانه‌ای» در مطالعات زبان و متن 1398/4/18 - Get XML Data ۴۸ بار
۶ نقش مشخصه [گستردگی چاکنای] در رفتار واجی سایشی‌های زبان فارسی 1398/4/18 - Get XML Data ۲۶ بار
۷ بسترها، چشم‌اندازها، کاربردها و چالش‌های مطالعه واژگان در متون دانشگاهی: ضرورت توجه بیشتر به زبان فارسی و زبان‌آموزان فارسی‌زبان 1398/4/18 - Get XML Data ۲۲ بار
۸ رابطه بین انگیزه پیشرفت، هوش هیجانی و اضطراب کلاس زبان خارجی دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد 1398/4/18 - Get XML Data ۱۱۱ بار
۹ بررسی واژ- واجی ستاک گذشته در زبان فارسی 1398/4/18 - Get XML Data ۲۶ بار
۱۰ تحلیل خطاهای زبان‌آموزان ایرانی در استفاده از حروف اضافۀ فرانسه 1398/4/18 - Get XML Data ۲۵ بار
۱۱ تحلیل محتوایی و استنادی مقالات دوماهنامه جستارهای زبانی (شماره ۱-۲۱) منتشر‌شده بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ 1398/4/18 - Get XML Data ۳۱ بار
۱۲ نیازسنجی برنامه درسی مهارت‌های زبانی در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی (تحلیل مشکلات زبانی دانشجویان در مهارت‌های زبانی) 1398/4/18 - Get XML Data ۳۱ بار
۱۳ بررسی نظام واژه‌بستی ضمیری در تاریخ زبان فارسی و علل تحول آن 1398/4/18 - Get XML Data ۳۰ بار
۱۴ شکل‌گیری ارجاع در متون، نمونه مورد بررسی رمان دوبلینی‌ها: مقایسه متن انگلیسی و دو ترجمه فارسی آن 1398/4/18 - Get XML Data ۳۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه