فهرست داوران

1402
1 - دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
2 - دکتر حسین رضویان - دانشگاه سمنان
3 - دکتر علی حاجی خانی - دانشگاه تربیت مدرس
4 - دکتر عیسی متقی زاده - دانشگاه تربیت مدرس
5 - دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
6 - آقای هادی رهنما - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
7 - آقای محمدرضا فارسیان - فردوسی مشهد
8 - دکتر ابوالفضل حری
9 - دکتر مهرداد نغزگوی کهن
10 - دکتر کبری روشنفکر - دانشگاه تربیت مدرس
11 - دکتر جواد زارع
12 - دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
13 - دکتر محبوبه علیاری شوره دلی - دانشگاه تربیت مدرس
14 - دکتر هادی بهارلو - 82885047
15 - دکتر زهرا عباسی
16 - دکتر شیما ابراهیمی
17 - دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم
18 - دکتر فائزه فرازنده پور - دانشگاه علوم و تحقیقات
19 - دکتر زری سعیدی
20 - دکتر محمد هاتفی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
21 - نگار داوری اردکانی
22 - دکتر سید محمد حسینی معصوم - گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی دانشگاه پیام نور
23 - دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
24 - دکتر رضا پیشقدم
25 - دکتر نصرت حجازی
26 - دکتر مسعود خوش‌سلیقه - دانشگاه فردوسی مشهد
27 - دکتر مرضیه مهرابی - دانشگاه تهران
28 - دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
29 - دکتر محمد رضا احمدخانی
30 - مهدی سبزواری
31 - دکتر عباسعلی آهنگر - دانشگاه سیستان و بلوچستان
32 - دکتر سحر بهرامی خورشید
33 - مرتضی معین
34 - فاطمه عظیمی فرد
35 - دکتر شهلا رقیب دوست
36 - دکتر لیلا شوبیری
37 - دکتر حسین داوری - دانشگاه دامغان
38 - پرویز آزادفلاح
39 - فردوس آقاگل¬زاده
40 - دکتر بهروز محمودی بختیاری
41 - دکتر دانیال بسنج - Shahid Beheshti University
42 - دکتر ماندانا نوربخش - دانشگاه الزهرا
43 - دکتر امیررضا وکیلی فرد
44 - دکتر علی ایزانلو - دانشگاه فردوسی مشهد
45 - دکتر ارسلان گلفام - تربیت مدرس
46 - دکتر چنگیز مولایی - دانشگاه تبریز
47 - دکتر رامتین شهبازی - دانشگاه سوره
48 - خانم آزاده فسنقری - دانشگاه حکیم سبزواری
49 - دکتر موسی نوشی - دانشگاه شهید بهشتی
50 - دکتر جلیل فتحی - دانشگاه کردستان
51 - آقای خوش سلیقه مسعود
52 - خانم زهرا سعادت نژاد - تربیت مدرس
53 - دکتر بهزاد پورقریب - دانشگاه مازندران
54 - آقای حسن زختاره - همدان
55 - دکتر سپیده عبدالکریمی - دانشگاه شهید بهشتی
56 - دکتر ناهید جلیلی مرند - دانشگاه الزهرا
57 - دکتر گلپور
58 - دکتر علی عرب مفرد - دانشگاه گلستان
59 - دکتر افتخار سادات هاشمی - مدرس مدعو دانشگاه الزهرا
60 - دکتر مصطفی جانبی عنایت - Maragheh University
61 - دکتر سعید خزایی - Isfahan University
62 - دکتر فرزانه شکی - Allameh Tabataba’i University
63 - دکتر مرضیه نوده
64 - دکتر علی دباغ - دانشگاه گنبد کاووس
65 - دکتر مصطفی مهدی زاده ولوکلائی - استادیار دانشگاه گلستان
66 - دکتر ژاله حساس خواه
67 - دکتر خدیجه جعفری
68 - دکتر محمد مهدی حاج‌ملک - دانشگاه خاتم
69 - Prof Nguyen Ngoc Vu - Hoa Sen University
70 - دکتر مهدی مهرانی راد - دانشیار دانشگاه نیشابور
71 - دکتر شیما ابراهیمی - دانشگاه فردوسی مشهد
72 - دکتر محمدصادق تقی زاده Taghizadeh - Allameh Tabataba'i University
73 - دکتر علی زنگویی - گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
74 - دکتر کامران پاکنژاد - دانشگاه علم و فرهنگ تهران
75 - دکتر سید فرزاد کلالی ثانی - Ph.D. in TEFL, Department of English, Torbat-e Heydarieh Branc
76 - دکتر احمد شاکری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
77 - Mr Farhad Ghiasvand - Allameh Tabataba'i University
78 - Dr Yongliang Wang - Shinawatra University
79 - آقای کاوه بهرامی سبحانی - دانشگاه شهید بهشتی
80 - دکتر مهدیه نوری - Alzahra University
81 - دکتر علی مومنی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران. 
82 - دکتر احد مهروند - دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زبان و ادبیات انگلیسی
83 - خانم نسرین اسماعیلی - دانشگاه تربیت مدرس
84 - دکتر ویدا قاسمی
85 - آقای سوده اقتصاد - دانشگاه تهران
86 - آقای لیلا ورهرام - دانشگاه تهران
87 - آقای مرضیه مهرابی - دانشگاه تهران
88 - دکتر شراره چاوشیان - دانشگاه الزهرا
1401
1 - آقای محمدامین احسانی اصطهباناتی - دانشگاه شهیدباهنر کرمان
2 - دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
3 - دکتر حسین رضویان - دانشگاه سمنان
4 - دکتر دانش محمدی رکعتی - دانشگاه شیراز
5 - دکتر علی حاجی خانی - دانشگاه تربیت مدرس
6 - دکتر عیسی متقی زاده - دانشگاه تربیت مدرس
7 - دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
8 - دکتر آبتین گلکار - دانشگاه تربیت مدرس
9 - دکتر هنگامه واعظی
10 - آقای محمدرضا فارسیان - فردوسی مشهد
11 - دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
12 - دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
13 - دکتر رضا امینی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
14 - دکتر مهرداد نغزگوی کهن
15 - آقای شهرام نقشبندی - دانشگاه سمنان
16 - دکتر جواد زارع
17 - دکتر آتوسا رستم بیک تفرشی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
18 - دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
19 - دکتر محبوبه علیاری شوره دلی - دانشگاه تربیت مدرس
20 - دکتر هادی بهارلو - 82885047
21 - دکتر آرزو نجفیان - payame noor university
22 - دکتر زهرا عباسی
23 - دکتر شیما ابراهیمی
24 - دکتر مجتبی نامور فرگی - دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
25 - دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم
26 - دکتر فائزه فرازنده پور - دانشگاه علوم و تحقیقات
27 - دکتر کاوه بهرامی
28 - دکتر اکبر عبداللهی
29 - محمدرضا حاجی آقابابایی
30 - فرانک جهانگرد
31 - دکتر محمد هاتفی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
32 - آقای ابراهیم مرادی - آموزش و پروش کردستان
33 - دکتر یوسف آرام
34 - دکتر کاوس روحی برندق
35 - دکتر سید محمد حسینی معصوم - گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی دانشگاه پیام نور
36 - دکتر احسان رنجبر - دانشگاه تربیت مدرس
37 - دکتر پریوش صفا
38 - رضا خیرآبادی
39 - دکتر خدابخش اسداللهی - دانشگاه محقق اردبیلی
40 - خانم فهیمه حیدری جامع بزرگی - دانشگاه شیراز
41 - دکتر فاطمه سید ابراهیمی
42 - دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - دانشگاه تربیت مدرس
43 - دکتر علی علیزاده - دانشگاه فردوسی مشهد
44 - وحید صادقی
45 - آقای مهدی خدادادیان
46 - دکتر الخاص ویسی
47 - دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
48 - دکتر بشیر جم - دانشگاه شهرکرد
49 - دکتر Reza Bagheri Nevisi
50 - دکتر سپیده عبدالکریمی
51 - دکتر میرسعید موسوی رضوی - دانشگاه علامه طباطبائی
52 - دکتر مسعود دهقان - دانشگاه کردستان
53 - دکتر رضا پیشقدم
54 - دکتر نصرت حجازی
55 - دکتر محمود رضا گشمردی
56 - دکتر مسعود خوش‌سلیقه - دانشگاه فردوسی مشهد
57 - دکتر علی درزی
58 - دکتر غلامرضا سالمیان
59 - دکتر مرضیه مهرابی - دانشگاه تهران
60 - دکتر وحید نژادمحمد - تبریز
61 - دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
62 - خانم شیلان شفیعی
63 - خانم آزیتا افراشی
64 - آقای حسن قاسمی
65 - دکتر Shahram Modarres Khiabani
66 - دکتر محمد رضا احمدخانی
67 - مهدی سبزواری
68 - دکتر ابوالفضل مزینانی - دانشگاه فرهنگیان
69 - دکتر مرتضی محسنی
70 - دکتر بلقیس روشن
71 - خانم پریسا نجفی
72 - دکتر سحر بهرامی خورشید
73 - دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
74 - مرتضی معین
75 - دکتر حمید رضا میرحاجی
76 - دکتر محمدرضا محمدی - تربیت مدرس
77 - فاطمه عظیمی فرد
78 - اعظم استاجی
79 - دکتر بهزاد رهبر - گروه زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران
80 - دکتر شهلا رقیب دوست
81 - دکتر لیلا شوبیری
82 - دکتر فاطمه پرهام - دانشگاه علامه طباطبائی
83 - فردوس آقاگل¬زاده
84 - دکتر محمد عموزاده - دانشگاه اصفهان
85 - دکتر فرهاد ساسانی - دانشگاه الزهرا
86 - هاشم آقاجری
87 - دکتر بهمن نامور مطلق
88 - دکتر ماندانا نوربخش - دانشگاه الزهرا
89 - دکتر قدرت الله طاهری - شهید بهشتی
90 - دکتر محمد هادی فلاحی
91 - دکتر مسعود فکری
92 - دکتر حسن مجیدی - دانشگاه حکیم سبزواری
93 - دکتر محمد راسخ مهند
94 - دکتر ارسلان گلفام - تربیت مدرس
95 - دکتر منوچهر فروتن - گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
96 - دکتر نوید اعطار شرقی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
97 - دکتر علی درخشان - دانشگاه گلستان
98 - دکتر رامتین شهبازی - دانشگاه سوره
99 - دکتر موسی نوشی - دانشگاه شهید بهشتی
100 - دکتر جلیل فتحی - دانشگاه کردستان
101 - دکتر فرامرز میرزاپی - دانشگاه تربیت مدرس
102 - دکتر روح‌اله رضاپور - دانشگاه علامه طباطبائی
103 - آقای خوش سلیقه مسعود
104 - خانم فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی - دانشکده زبان و ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی
105 - خانم زهرا سعادت نژاد - تربیت مدرس
106 - دکتر بهزاد پورقریب - دانشگاه مازندران
107 - آقای حسین نویدی نیا - بیرجند
108 - آقای حسن زختاره - همدان
109 - دکتر سپیده عبدالکریمی - دانشگاه شهید بهشتی
110 - دکتر لیلا شریفی - دانشگاه علامه طباطبایی
111 - دکتر زهرا امیریان - اصفهان
112 - دکتر فاطمه مظفری - دانشگاه صنعتی شاهرود
113 - دکتر هدا خیاط
114 - دکتر مینو عالمی - دانشگاه ازاد اسلامی-واحد تهران غرب
115 - دکتر سعیده دست آموز - دانشگاه الزهرا
116 - دکتر زانیار نقشبندی - دانشگاه کردستان
117 - دکتر هاشمی
118 - دکتر علی عرب مفرد - دانشگاه گلستان
119 - دکتر مجتبی مقصودی - دانشگاه فرهنگیان
120 - دکتر هانیه جاجرمی - Bahar Institute of Higher Education
121 - دکتر فرید دهقان طرزجانی - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، کارشناس متون تخصصی اداره کل امور بین الملل بانک سپه
122 - Dr Abbas Ali Zarei - Imam Khomeini International University
123 - دکتر مصطفی جانبی عنایت - Maragheh University
124 - دکتر مجید الهی شیروان - Boujnord University
125 - دکتر فرزانه شکی - Allameh Tabataba’i University
126 - دکتر عبدالباسط سعیدیان - Allameh Tabataba’i University
127 - دکتر رضا رضوانی - Shiraz University
128 - دکتر حمیدرضا هاشمی
129 - دکتر رجب اسفندیاری - دانشگاه بین المللی امام خمینی
130 - دکتر بهمن زندی
131 - دکتر مرضیه نوده
132 - دکتر حمید علامی - دانشگاه تربیت مدرس
133 - دکتر علی دباغ - دانشگاه گنبد کاووس
134 - Prof Alireza Jalilifar - Shahid Chamran University of Ahvaz
135 - دکتر مصطفی مهدی زاده ولوکلائی - استادیار دانشگاه گلستان
136 - دکتر ندا فکری - University
137 - دکتر امیر مرزبان - IAU
138 - دکتر محمد ظهرابي
139 - دکتر ژاله حساس خواه
140 - دکتر خدیجه جعفری
141 - دکتر محمد مهدی حاج‌ملک - دانشگاه خاتم
142 - دکتر اغول گل نظری
143 - Prof Nguyen Ngoc Vu - Hoa Sen University
144 - دکتر Phu Hung Bui - University of Economics Ho Chi MInh City
145 - دکتر Vien Truong - Hue University of Foreign Languages
146 - دکتر غلامحسن خواجوی - دانشگاه بجنورد
147 - دکتر شیما ابراهیمی - دانشگاه فردوسی مشهد
148 - دکتر مصطفی پورحاجی
149 - دکتر محمدصادق تقی زاده Taghizadeh - Allameh Tabataba'i University
150 - دکتر علی زنگویی - گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
151 - دکتر کامران پاکنژاد - دانشگاه علم و فرهنگ تهران
152 - دکتر سهیلا نوربخش بیدختی - موسسه آموزش عالی بینالود مشهد
153 - دکتر احسان وحیدطاری - پژوهشگر مستقل
154 - دکتر سید فرزاد کلالی ثانی - Ph.D. in TEFL, Department of English, Torbat-e Heydarieh Branc
155 - دکتر احمد شاکری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
156 - دکتر احتشامی - علامه
157 - دکتر فریار اخلاقی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشکده ی زبان شناسی، کتیبه ها و متون
158 - دکتر الناز پاکار - موسسه آموزش عالی بهار
159 - دکتر عبدالباقی رضائی تالار پشتی - Assistant professor at Golestan University
160 - Dr Yongliang Wang - Shinawatra University
161 - آقای خانم دکترزینب صادقی - دانشگاه الزهرا
162 - آقای مرتضی طاهری اردلی - دانشگاه شهرکرد
163 - آقای ناهید شاهوردیانی - دانشگاه تهران
164 - آقای میرمحمد خادم نبی - دانشگاه مراغه
165 - دکتر حمیده نعمتی لفمجانی - دانشگاه علامه طباطبائی
166 - آقای محمدحسن ترابی - پژوهشگاه علوم انسانی
167 - آقای محمدرضا حاجی اقابابایی - علامه طباطبایی
168 - دکتر مهدیه نوری - Alzahra University
169 - آقای بابک شریف - دانشگاه اصفهان
170 - دکتر مینا مظهری
171 - دکتر علی مومنی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران. 
1400
1 - دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
2 - دکتر حسین رضویان - دانشگاه سمنان
3 - دکتر دانش محمدی رکعتی - دانشگاه شیراز
4 - دکتر عیسی متقی زاده - دانشگاه تربیت مدرس
5 - دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
6 - دکتر آبتین گلکار - دانشگاه تربیت مدرس
7 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
8 - دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
9 - دکتر زهرا پارساپور - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
10 - دکتر رضا امینی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
11 - دکتر عیسی امن خانی
12 - دکتر مهرداد نغزگوی کهن
13 - دکتر لیلا صادقی
14 - آقای شهرام نقشبندی - دانشگاه سمنان
15 - دکتر جواد زارع
16 - دکتر رضا رضایی - دانشگاه تربیت مدرس
17 - دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
18 - دکتر بهرام مدرسی
19 - دکتر محبوبه علیاری شوره دلی - دانشگاه تربیت مدرس
20 - دکتر هادی بهارلو - 82885047
21 - دکتر آرزو نجفیان - payame noor university
22 - دکتر زهرا عباسی
23 - دکتر شیما ابراهیمی
24 - دکتر مجتبی نامور فرگی - دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
25 - دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم
26 - دکتر پونه مصطفوی
27 - دکتر فائزه فرازنده پور - دانشگاه علوم و تحقیقات
28 - دکتر کاوه بهرامی
29 - دکتر مهدی ناصری - دانشگاه قم
30 - دکتر اکبر عبداللهی
31 - فرانک جهانگرد
32 - دکتر محمد هاتفی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
33 - نگار داوری اردکانی
34 - دکتر کاوس روحی برندق
35 - دکتر سید محمد حسینی معصوم - گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی دانشگاه پیام نور
36 - رضا خیرآبادی
37 - دکتر نغمه حسینی
38 - دکتر فاطمه سید ابراهیمی
39 - دکتر علی علیزاده - دانشگاه فردوسی مشهد
40 - آقای مهدی خدادادیان
41 - دکتر صادق رشیدی
42 - دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
43 - دکتر Reza Bagheri Nevisi
44 - دکتر سپیده عبدالکریمی
45 - دکتر مسعود دهقان - دانشگاه کردستان
46 - دکتر نصرت حجازی
47 - دکتر محمود رضا گشمردی
48 - دکتر عطیه کامیابی گل - دانشگاه فردوسی مشهد/Ferdowsi University of Mashhad
49 - دکتر مسعود خوش‌سلیقه - دانشگاه فردوسی مشهد
50 - دکتر علی درزی
51 - دکتر مرضیه مهرابی - دانشگاه تهران
52 - دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
53 - دکتر Shahram Modarres Khiabani
54 - دکتر محمد رضا احمدخانی
55 - مهدی سبزواری
56 - دکتر ابوالفضل مزینانی - دانشگاه فرهنگیان
57 - دکتر بهرام هادیان
58 - آقای فواد مولودی - پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سمت)
59 - دکتر سحر بهرامی خورشید
60 - مرتضی معین
61 - دکتر حمید رضا میرحاجی
62 - دکتر محمدرضا محمدی - تربیت مدرس
63 - فاطمه عظیمی فرد
64 - اعظم استاجی
65 - دکتر شهلا رقیب دوست
66 - دکتر لیلا شوبیری
67 - فردوس آقاگل¬زاده
68 - دکتر محمد عموزاده - دانشگاه اصفهان
69 - دکتر فرهاد ساسانی - دانشگاه الزهرا
70 - دکتر بهروز محمودی بختیاری
71 - دکتر دانیال بسنج - Shahid Beheshti University
72 - دکتر ماندانا نوربخش - دانشگاه الزهرا
73 - دکتر بهزاد قنسولی
74 - دکتر قدرت الله طاهری - شهید بهشتی
75 - دکتر علیرضا ولی پور
76 - دکتر محمد هادی فلاحی
77 - دکتر علیرضا خان جان
78 - دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق - دانشگاه شهید بهشتی
79 - دکتر محمد راسخ مهند
80 - دکتر ارسلان گلفام - تربیت مدرس
81 - دکتر منوچهر فروتن - گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
82 - دکتر کامیار تاج الدینی
83 - دکتر نوید اعطار شرقی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
84 - دکتر بیستون عباسی - دانشگاه پیام نور
85 - دکتر موسی نوشی - دانشگاه شهید بهشتی
86 - دکتر جلیل فتحی - دانشگاه کردستان
87 - دکتر فرامرز میرزاپی - دانشگاه تربیت مدرس
88 - دکتر روح‌اله رضاپور - دانشگاه علامه طباطبائی
89 - خانم زهرا سعادت نژاد - تربیت مدرس
90 - دکتر بهزاد پورقریب - دانشگاه مازندران
91 - آقای حسین نویدی نیا - بیرجند
92 - دکتر لیلا شریفی - دانشگاه علامه طباطبایی
93 - دکتر فاطمه مظفری - دانشگاه صنعتی شاهرود
94 - دکتر هدا خیاط
95 - دکتر جاوید فریدونی - علوم پزشکی ارومیه ( مدعو دانشگاه الزهرا )
96 - دکتر مرضیه یحیی پور - دانشگاه تهران
97 - دکتر هانیه جاجرمی - Bahar Institute of Higher Education
98 - آقای مسعود محمدزاده - کمال الملک نوشهر
99 - دکتر مصطفی جانبی عنایت - Maragheh University
100 - دکتر مجید الهی شیروان - Boujnord University
101 - دکتر فرزانه شکی - Allameh Tabataba’i University
102 - دکتر عبدالباسط سعیدیان - Allameh Tabataba’i University
103 - دکتر بهمن زندی
104 - دکتر مرضیه نوده
105 - دکتر حمید علامی - دانشگاه تربیت مدرس
106 - دکتر علی دباغ - دانشگاه گنبد کاووس
107 - دکتر مصطفی مهدی زاده ولوکلائی - استادیار دانشگاه گلستان
108 - دکتر ندا فکری - University
109 - دکتر محمد ظهرابي
110 - دکتر حجت جدائی
111 - دکتر ژاله حساس خواه
112 - دکتر خدیجه جعفری
113 - دکتر محمد مهدی حاج‌ملک - دانشگاه خاتم
114 - دکتر اغول گل نظری
115 - دکتر غلامحسن خواجوی - دانشگاه بجنورد
116 - دکتر معصومه ارجمندی
117 - دکتر مصطفی پورحاجی
118 - دکتر محمدصادق تقی زاده Taghizadeh - Allameh Tabataba'i University
119 - دکتر علی زنگویی - گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
120 - دکتر محمد رضا فلاحت
121 - دکتر کامران پاکنژاد - دانشگاه علم و فرهنگ تهران
122 - دکتر خطاط
123 - دکتر سهیلا نوربخش بیدختی - موسسه آموزش عالی بینالود مشهد
124 - دکتر احسان وحیدطاری - پژوهشگر مستقل
125 - دکتر الهام اکبری
126 - دکتر سید فرزاد کلالی ثانی - Ph.D. in TEFL, Department of English, Torbat-e Heydarieh Branc