فهرست داوران

1401
آقای محمدامین احسانی اصطهباناتی - دانشگاه شهیدباهنر کرمان
دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
دکتر حسین رضویان - دانشگاه سمنان
دکتر دانش محمدی رکعتی - دانشگاه شیراز
دکتر علی حاجی خانی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر عیسی متقی زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر آبتین گلکار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر هنگامه واعظی
دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد غفاری
دکتر رضا امینی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
دکتر شهلا شریفی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مهرداد نغزگوی کهن
دکتر فرزانه تاج آبادی - دانشگاه شهید بهشتی
آقای شهرام نقشبندی - دانشگاه سمنان
دکتر جواد زارع
دکتر آتوسا رستم بیک تفرشی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محبوبه علیاری شوره دلی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر پارسا بامشادی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر آرزو نجفیان - payame noor university
دکتر زهرا عباسی
دکتر شیما ابراهیمی
دکتر مجتبی نامور فرگی - دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم
دکتر فائزه فرازنده پور - دانشگاه علوم و تحقیقات
دکتر کاوه بهرامی
دکتر اکبر عبداللهی
محمدرضا حاجی آقابابایی
فرانک جهانگرد
دکتر حوریه احدی
دکتر محمد هاتفی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آقای ابراهیم مرادی - آموزش و پروش کردستان
دکتر یوسف آرام
دکتر هادی نظری منظم
دکتر کاوس روحی برندق
دکتر سید محمد حسینی معصوم - گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی دانشگاه پیام نور
دکتر احسان رنجبر - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر پریوش صفا
رضا خیرآبادی
دکتر خدابخش اسداللهی - دانشگاه محقق اردبیلی
خانم فهیمه حیدری جامع بزرگی - دانشگاه شیراز
دکتر فاطمه سید ابراهیمی
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی علیزاده - دانشگاه فردوسی مشهد
وحید صادقی
دکتر الخاص ویسی
دکتر آزاده میرزائی - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
دکتر بشیر جم - دانشگاه شهرکرد
دکتر Reza Bagheri Nevisi
دکتر سپیده عبدالکریمی
دکتر میرسعید موسوی رضوی - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر مسعود دهقان - دانشگاه کردستان
دکتر رضا پیشقدم
دکتر نصرت حجازی
دکتر محمود رضا گشمردی
دکتر مسعود خوش‌سلیقه - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر آوا ایمانی - استادیار گروه زبانشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر علی درزی
دکتر غلامرضا سالمیان
دکتر مرضیه مهرابی - دانشگاه تهران
مریم حسینی
دکتر وحید نژادمحمد - تبریز
دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
خانم شیلان شفیعی
خانم آزیتا افراشی
دکتر مجید علائی
دکتر Shahram Modarres Khiabani
دکتر محمد رضا احمدخانی
مهدی سبزواری
دکتر مزدک بلوری
دکتر ابوالفضل مزینانی - دانشگاه فرهنگیان
دکتر مرتضی محسنی
خانم راحله گندمکار - علامه طباطبائی
دکتر بلقیس روشن
خانم پریسا نجفی
دکتر سحر بهرامی خورشید
دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
مرتضی معین
دکتر حمید رضا میرحاجی
دکتر محمدرضا محمدی - تربیت مدرس
فاطمه عظیمی فرد
اعظم استاجی
دکتر بهزاد رهبر - گروه زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران
دکتر شهلا رقیب دوست
دکتر لیلا شوبیری
دکتر فاطمه پرهام - دانشگاه علامه طباطبائی
فردوس آقاگل¬زاده
دکتر محمد عموزاده - دانشگاه اصفهان
دکتر امیرعلی نجومیان - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر فرهاد ساسانی - دانشگاه الزهرا
هاشم آقاجری
دکتر بهمن نامور مطلق
دکتر ماندانا نوربخش - دانشگاه الزهرا
دکتر قدرت الله طاهری - شهید بهشتی
دکتر محمد هادی فلاحی
آقای سجاد اسماعیلی
دکتر حسن مجیدی - دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر محمد راسخ مهند
دکتر ارسلان گلفام - تربیت مدرس
دکتر منوچهر فروتن - گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
دکتر نوید اعطار شرقی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر علی درخشان - دانشگاه گلستان
آقای رامتین شهبازی - دانشگاه سوره
دکتر موسی نوشی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر جلیل فتحی - دانشگاه کردستان
دکتر فرامرز میرزاپی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر روح‌اله رضاپور - دانشگاه علامه طباطبائی
خانم سمیرا بامشکی
آقای خوش سلیقه مسعود
خانم فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی - دانشکده زبان و ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی
خانم زهرا سعادت نژاد - تربیت مدرس
خانم مریم یوران - دانشگاه پیام نور
دکتر بهزاد پورقریب - دانشگاه گلستان
آقای حسین نویدی نیا - بیرجند
آقای حسن زختاره - همدان
دکتر سپیده عبدالکریمی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر لیلا شریفی - دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر زهرا امیریان - اصفهان
دکتر فاطمه مظفری - دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر هدا خیاط
دکتر مینو عالمی - دانشگاه ازاد اسلامی-واحد تهران غرب
دکتر سعیده دست آموز - دانشگاه الزهرا
دکتر زانیار نقشبندی - دانشگاه کردستان
دکتر هاشمی
دکتر علی عرب مفرد - دانشگاه گلستان
دکتر نگین بی نظیر
دکتر امید مازندرانی
دکتر رضا رضایی - دانشگاه یاسوج
دکتر مجتبی مقصودی - دانشگاه فرهنگیان
دکتر هانیه جاجرمی - Ferdowsi University of Mashhad
دکتر فرید دهقان طرزجانی - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، کارشناس متون تخصصی اداره کل امور بین الملل بانک سپه
Dr Abbas Ali Zarei - Imam Khomeini International University
دکتر مصطفی جانبی عنایت - Maragheh University
دکتر مجید الهی شیروان - Boujnord University
دکتر فرزانه شکی - Allameh Tabataba’i University
دکتر عبدالباسط سعیدیان - Allameh Tabataba’i University
دکتر رضا رضوانی - Shiraz University
Dr Mohammad Hassanzadeh - Vali-e-Asr University of Rafsanjan
دکتر حمیدرضا هاشمی
دکتر رجب اسفندیاری - دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر بهمن زندی
دکتر مرضیه نوده
دکتر حمید علامی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی دباغ - دانشگاه گنبد کاووس
Prof Alireza Jalilifar - Shahid Chamran University of Ahvaz
دکتر مصطفی مهدی زاده ولوکلائی - استادیار دانشگاه گلستان
دکتر ندا فکری - University
دکتر امیر مرزبان - IAU
دکتر محمد ظهرابي
دکتر ژاله حساس خواه
دکتر خدیجه جعفری
دکتر باقر يعقوبي
دکتر محمد مهدی حاج‌ملک - دانشگاه خاتم
دکتر اغول گل نظری
Prof Nguyen Ngoc Vu - Hoa Sen University
دکتر Phu Hung Bui - University of Economics Ho Chi MInh City
دکتر Vien Truong - Hue University of Foreign Languages
دکتر غلامحسن خواجوی - دانشگاه بجنورد
دکتر محمود هاشمیان - دانشگاه شهرکرد
دکتر شیما ابراهیمی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مصطفی پورحاجی
Dr Thi Thuy Loan Nguyen
دکتر محمدصادق تقی زاده Taghizadeh - Allameh Tabataba'i University
دکتر علی زنگویی - گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
دکتر کامران پاکنژاد - دانشگاه علم و فرهنگ تهران
دکتر سهیلا نوربخش بیدختی - موسسه آموزش عالی بینالود مشهد
دکتر احسان وحیدطاری - پژوهشگر مستقل
دکتر سید فرزاد کلالی ثانی - Ph.D. in TEFL, Department of English, Torbat-e Heydarieh Branc
دکتر علی ربیعی
دکتر احمد شاکری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر احتشامی - علامه
دکتر پانته آ نبیان
دکتر فریار اخلاقی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشکده ی زبان شناسی، کتیبه ها و متون
دکتر الناز پاکار - موسسه آموزش عالی بهار
دکتر عبدالباقی رضائی تالار پشتی - Assistant professor at Golestan University
Dr Yongliang Wang - Shinawatra University
آقای خانم دکترزینب صادقی - دانشگاه الزهرا
آقای مرتضی طاهری اردلی - دانشگاه شهرکرد
آقای ناهید شاهوردیانی - دانشگاه تهران
آقای میرمحمد خادم نبی - دانشگاه مراغه
دکتر حمیده نعمتی لفمجانی - دانشگاه علامه طباطبائی
آقای محمدحسن ترابی - پژوهشگاه علوم انسانی
آقای محمدرضا حاجی اقابابایی - علامه طباطبایی
آقای بابک شریف - دانشگاه اصفهان
دکتر مینا مظهری
1400
دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
دکتر حسین رضویان - دانشگاه سمنان
دکتر دانش محمدی رکعتی - دانشگاه شیراز
دکتر عیسی متقی زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر آبتین گلکار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
زهرا پارساپور
دکتر رضا امینی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
دکتر عیسی امن خانی
دکتر شهلا شریفی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مهرداد نغزگوی کهن
دکتر لیلا صادقی
دکتر فرزانه تاج آبادی - دانشگاه شهید بهشتی
آقای شهرام نقشبندی - دانشگاه سمنان
دکتر جواد زارع
دکتر رضا رضایی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر بهرام مدرسی
دکتر محبوبه علیاری شوره دلی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر هادی بهارلو - 82885047
دکتر آرزو نجفیان - payame noor university
دکتر زهرا عباسی
دکتر شیما ابراهیمی
دکتر مجتبی نامور فرگی - دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم
دکتر پونه مصطفوی
دکتر فائزه فرازنده پور - دانشگاه علوم و تحقیقات
دکتر کاوه بهرامی
دکتر مهدی ناصری - دانشگاه قم
دکتر اکبر عبداللهی
فرانک جهانگرد
دکتر محمد هاتفی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر علی رضا قلی فامیان - دانشگاه پیام نور
نگار داوری اردکانی
دکتر کاوس روحی برندق
دکتر سید محمد حسینی معصوم - گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی دانشگاه پیام نور
رضا خیرآبادی
دکتر نغمه حسینی
دکتر فاطمه سید ابراهیمی
دکتر علی علیزاده - دانشگاه فردوسی مشهد
آقای مهدی خدادادیان
دکتر صادق رشیدی
دکتر آزاده میرزائی - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
دکتر Reza Bagheri Nevisi
دکتر سپیده عبدالکریمی
دکتر مسعود دهقان - دانشگاه کردستان
دکتر نصرت حجازی
دکتر محمود رضا گشمردی
دکتر عطیه کامیابی گل - دانشگاه فردوسی مشهد/Ferdowsi University of Mashhad
دکتر مسعود خوش‌سلیقه - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر علی درزی
دکتر مرضیه مهرابی - دانشگاه تهران
والی رضایی
دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
دکتر مجید علائی
دکتر Shahram Modarres Khiabani
دکتر محمد رضا احمدخانی
مهدی سبزواری
دکتر ابوالفضل مزینانی - دانشگاه فرهنگیان
دکتر بهرام هادیان
آقای فواد مولودی - پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سمت)
دکتر سحر بهرامی خورشید
مرتضی معین
دکتر حمید رضا میرحاجی
دکتر محمدرضا محمدی - تربیت مدرس
فاطمه عظیمی فرد
اعظم استاجی
دکتر شهلا رقیب دوست
دکتر لیلا شوبیری
خانم سمیه کوهی - دانشگاه تربیت مدرس
فردوس آقاگل¬زاده
دکتر محمد عموزاده - دانشگاه اصفهان
دکتر فرهاد ساسانی - دانشگاه الزهرا
دکتر بهروز محمودی بختیاری
دکتر دانیال بسنج - Shahid Beheshti University
دکتر ماندانا نوربخش - دانشگاه الزهرا
دکتر بهزاد قنسولی
دکتر قدرت الله طاهری - شهید بهشتی
دکتر فریبا قطره
دکتر علیرضا ولی پور
دکتر محمد هادی فلاحی
دکتر علیرضا خان جان
دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق - دانشگاه شهید بهشتی
آقای سجاد اسماعیلی
دکتر محمد راسخ مهند
دکتر ارسلان گلفام - تربیت مدرس
دکتر منوچهر فروتن - گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
شهرام مدرسی
دکتر کامیار تاج الدینی
دکتر نوید اعطار شرقی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر بیستون عباسی - دانشگاه پیام نور
دکتر موسی نوشی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر جلیل فتحی - دانشگاه کردستان
دکتر فرامرز میرزاپی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زینب محمد ابراهیمی
دکتر روح‌اله رضاپور - دانشگاه علامه طباطبائی
خانم زهرا سعادت نژاد - تربیت مدرس
دکتر بهزاد پورقریب - دانشگاه گلستان
آقای حسین نویدی نیا - بیرجند
دکتر لیلا شریفی - دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر فاطمه مظفری - دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر هدا خیاط
خانم مریم موذنی لیمودهی - ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول
آقای منصور گنجی - چابهار
دکتر امید مازندرانی
دکتر جاوید فریدونی - علوم پزشکی ارومیه ( مدعو دانشگاه الزهرا )
دکتر رضا رضایی - دانشگاه یاسوج
دکتر مرضیه یحیی پور - دانشگاه تهران
دکتر هانیه جاجرمی - Ferdowsi University of Mashhad
آقای مسعود محمدزاده - کمال الملک نوشهر
دکتر مصطفی جانبی عنایت - Maragheh University
دکتر مجید الهی شیروان - Boujnord University
دکتر فرزانه شکی - Allameh Tabataba’i University
دکتر عبدالباسط سعیدیان - Allameh Tabataba’i University
Dr Kiyana Zhaleh - Allameh Tabataba’i University
Dr Mohammad Hassanzadeh - Vali-e-Asr University of Rafsanjan
دکتر بهمن زندی
دکتر مرضیه نوده
دکتر حمید علامی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی دباغ - دانشگاه گنبد کاووس
دکتر مصطفی مهدی زاده ولوکلائی - استادیار دانشگاه گلستان
دکتر ندا فکری - University
دکتر محمد ظهرابي
دکتر حجت جدائی
دکتر ژاله حساس خواه
دکتر خدیجه جعفری
دکتر سید محمد رضا امیریان
دکتر Hajar Ghafarpour - دانشگاه
دکتر محمد مهدی حاج‌ملک - دانشگاه خاتم
دکتر اغول گل نظری
دکتر غلامحسن خواجوی - دانشگاه بجنورد
دکتر معصومه ارجمندی
دکتر مصطفی پورحاجی
Dr Thi Thuy Loan Nguyen
دکتر محمدصادق تقی زاده Taghizadeh - Allameh Tabataba'i University
دکتر علی زنگویی - گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
دکتر محمد رضا فلاحت
دکتر کامران پاکنژاد - دانشگاه علم و فرهنگ تهران
دکتر خطاط
دکتر سهیلا نوربخش بیدختی - موسسه آموزش عالی بینالود مشهد
دکتر احسان وحیدطاری - پژوهشگر مستقل
دکتر الهام اکبری
دکتر سید فرزاد کلالی ثانی - Ph.D. in TEFL, Department of English, Torbat-e Heydarieh Branc
1399
دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
سعید حسام‌پور
دکتر حسین رضویان - دانشگاه سمنان
دکتر علی حاجی خانی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر عیسی متقی زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر آبتین گلکار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
زهرا پارساپور
دکتر شهلا شریفی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مهرداد نغزگوی کهن
دکتر لیلا صادقی
دکتر فرزانه تاج آبادی - دانشگاه شهید بهشتی
آقای شهرام نقشبندی - دانشگاه سمنان
دکتر جواد زارع
دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر بهرام مدرسی
دکتر محبوبه علیاری شوره دلی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر هادی بهارلو - 82885047
دکتر زهرا عباسی
دکتر شیما ابراهیمی
دکتر مجتبی نامور فرگی - دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم
دکتر پونه مصطفوی
مجتبی منشی زاده
دکتر فائزه فرازنده پور - دانشگاه علوم و تحقیقات
دکتر کاوه بهرامی
دکتر اکبر عبداللهی
دکتر محمد هاتفی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آقای ابراهیم مرادی - آموزش و پروش کردستان
نگار داوری اردکانی
خانم شیرین پورابراهیم
دکتر هادی نظری منظم
دکتر کاوس روحی برندق
دکتر سید محمد حسینی معصوم - گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی دانشگاه پیام نور
دکتر حامد نوروزی
دکتر احسان مهرکش - حوزه علمیه قم
دکتر پریوش صفا
رضا خیرآبادی
خانم فهیمه حیدری جامع بزرگی - دانشگاه شیراز
دکتر مهنوش اسکندری - دانشگاه علامه طباطبائی(ره)
دکتر فاطمه سید ابراهیمی
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر صادق رشیدی
دکتر الخاص ویسی
دکتر آزاده میرزائی - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
دکتر Reza Bagheri Nevisi
دکتر سپیده عبدالکریمی
دکتر مسعود دهقان - دانشگاه کردستان
دکتر رضا پیشقدم
دکتر نصرت حجازی
دکتر محمود رضا گشمردی
دکتر مسعود خوش‌سلیقه - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر علی درزی
دکتر Elaheh Sotoudehnama
دکتر مرضیه مهرابی - دانشگاه تهران
والی رضایی
دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
خانم آزیتا افراشی
دکتر مجید علائی
دکتر محمد رضا احمدخانی
مهدی سبزواری
دکتر مزدک بلوری
دکتر بهرام هادیان
دکتر مسعود قیومی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
خانم راحله گندمکار - علامه طباطبائی
مرتضی معین
دکتر محمدرضا محمدی - تربیت مدرس
میریلا احمدی
فاطمه عظیمی فرد
اعظم استاجی
عادل رفیعی
دکتر شهلا رقیب دوست
دکتر لیلا شوبیری
خانم سمیه کوهی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسین داوری - دانشگاه دامغان
فردوس آقاگل¬زاده
دکتر محمد عموزاده - دانشگاه اصفهان
آقای سید مهدی زرقانی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر فرهاد ساسانی - دانشگاه الزهرا
دکتر بهروز محمودی بختیاری
دکتر دانیال بسنج - Shahid Beheshti University
دکتر ماندانا نوربخش - دانشگاه الزهرا
دکتر قدرت الله طاهری - شهید بهشتی
دکتر علیرضا ولی پور
دکتر محمد هادی فلاحی
دکتر محمد راسخ مهند
دکتر ارسلان گلفام - تربیت مدرس
دکتر جان الله کریمی مطهر
شهرام مدرسی
زهره زرشناس
دکتر مرجان فرجاه
دکتر نوید اعطار شرقی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر علی درخشان - دانشگاه گلستان
آقای رامتین شهبازی - دانشگاه سوره
دکتر بیستون عباسی - دانشگاه پیام نور
دکتر علی باقری دولت آبادی - دانشگاه یاسوج
آقای اسماعیل فرنود
دکتر موسی نوشی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر جلیل فتحی - دانشگاه کردستان
دکتر اسماعیلی علی سلیمی - دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر هانیه یارمند
دکتر فرامرز میرزاپی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زینب محمد ابراهیمی
دکتر روح‌اله رضاپور - دانشگاه علامه طباطبائی
خانم فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی - دانشکده زبان و ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی
خانم زهرا سعادت نژاد - تربیت مدرس
دکتر بهزاد پورقریب - دانشگاه گلستان
دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه - فردوسی مشهد
دکتر لیلا شریفی - دانشگاه علامه طباطبایی
آقای ف حاجیانی - شیراز
دکتر هدا خیاط
دکتر رسول بلاوی - دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
دکتر سعیده دست آموز - دانشگاه الزهرا
دکتر زانیار نقشبندی - دانشگاه کردستان
دکتر هاشمی
دکتر علی عرب مفرد - دانشگاه گلستان
دکتر نگین بی نظیر
خانم مریم موذنی لیمودهی - ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول
دکتر غلامرضا زارعیان - سبزوار
آقای منصور گنجی - چابهار
Dr behrooz ghoorchaei - فرهنگیان
دکتر امید مازندرانی
دکتر جاوید فریدونی - علوم پزشکی ارومیه ( مدعو دانشگاه الزهرا )
دکتر رضا رضایی - دانشگاه یاسوج
دکتر نفیسه تدین - الزهرا
دکتر نجمه شبیری
دکتر هانیه جاجرمی - Ferdowsi University of Mashhad
دکتر فرید دهقان طرزجانی - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، کارشناس متون تخصصی اداره کل امور بین الملل بانک سپه
Dr Abbas Ali Zarei - Imam Khomeini International University
دکتر مصطفی جانبی عنایت - Maragheh University
دکتر مجید الهی شیروان - Boujnord University
دکتر سعید خزایی - Isfahan University
دکتر محمد حسن زاده - Sharif University
دکتر فرزانه شکی - Allameh Tabataba’i University
دکتر عبدالباسط سعیدیان - Allameh Tabataba’i University
دکتر رضا رضوانی - Shiraz University
Dr Kiyana Zhaleh - Allameh Tabataba’i University
Dr Mohammad Hassanzadeh - Vali-e-Asr University of Rafsanjan
دکتر Teguh Budiharso - IAIN SURAKARTA
دکتر حمیدرضا هاشمی
دکتر رجب اسفندیاری - دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر مرضیه نوده
دکتر حمید علامی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی دباغ - دانشگاه گنبد کاووس
Prof Alireza Jalilifar - Shahid Chamran University of Ahvaz
دکتر مصطفی مهدی زاده ولوکلائی - استادیار دانشگاه گلستان
دکتر اسماعیل عبدالله زاده
دکتر ژیلا نائینی
دکتر امیر مرزبان - IAU
دکتر محمد ظهرابي
دکتر حجت جدائی
دکتر ژاله حساس خواه
دکتر خدیجه جعفری
دکتر سید محمد رضا امیریان
دکتر Hajar Ghafarpour - دانشگاه
دکتر محمد مهدی حاج‌ملک - دانشگاه خاتم
دکتر اغول گل نظری
Prof Nguyen Ngoc Vu - Hoa Sen University
دکتر Phu Hung Bui - University of Economics Ho Chi MInh City
دکتر Vien Truong - Hue University of Foreign Languages
دکتر غلامحسن خواجوی - دانشگاه بجنورد
دکتر مهدی مهرانی راد - دانشیار دانشگاه نیشابور
دکتر محمود هاشمیان - دانشگاه شهرکرد
دکتر احمد رمضانی - استادیار پژوهشکده کودکان استثنایی
دکتر مصطفی پورحاجی
آقای Hany Elyaan - AUM
دکتر Prof. Dr. I Wayan Rasna, M.Pd. Rasna - Universitas Pendidikan Ganesha
Dr Thi Thuy Loan Nguyen
دکتر جواد غلامی - دانشگاه ارومیه
دکتر محمدصادق تقی زاده Taghizadeh - Allameh Tabataba'i University