فهرست داوران

1401
دکتر عیسی متقی زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر آبتین گلکار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر شهلا شریفی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر جواد زارع
دکتر محبوبه علیاری شوره دلی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر پارسا بامشادی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر زهرا عباسی
دکتر مجتبی نامور فرگی - دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم
فرانک جهانگرد
دکتر حوریه احدی
دکتر محمد هاتفی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر هادی نظری منظم
رضا خیرآبادی
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی علیزاده - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر آزاده میرزائی - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
دکتر رضا پیشقدم
دکتر نصرت حجازی
دکتر مسعود خوش‌سلیقه - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر آوا ایمانی - استادیار گروه زبانشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر علی درزی
دکتر مرضیه مهرابی - دانشگاه تهران
دکتر مجید علائی
دکتر Shahram Modarres Khiabani
مهدی سبزواری
دکتر ابوالفضل مزینانی - دانشگاه فرهنگیان
خانم راحله گندمکار - علامه طباطبائی
دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
مرتضی معین
اعظم استاجی
دکتر شهلا رقیب دوست
دکتر لیلا شوبیری
فردوس آقاگل¬زاده
دکتر محمد عموزاده - دانشگاه اصفهان
دکتر ماندانا نوربخش - دانشگاه الزهرا
آقای سجاد اسماعیلی
دکتر محمد راسخ مهند
دکتر ارسلان گلفام - تربیت مدرس
دکتر جلیل فتحی - دانشگاه کردستان
دکتر روح‌اله رضاپور - دانشگاه علامه طباطبائی
خانم سمیرا بامشکی
خانم مریم یوران - دانشگاه پیام نور
دکتر هدا خیاط
دکتر علی عرب مفرد - دانشگاه گلستان
دکتر نگین بی نظیر
دکتر امید مازندرانی
دکتر رضا رضایی - دانشگاه یاسوج
دکتر مصطفی جانبی عنایت - Maragheh University
دکتر فرزانه شکی - Allameh Tabataba’i University
Dr Mohammad Hassanzadeh - Vali-e-Asr University of Rafsanjan
دکتر مرضیه نوده
دکتر حمید علامی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی دباغ - دانشگاه گنبد کاووس
دکتر مصطفی مهدی زاده ولوکلائی - استادیار دانشگاه گلستان
دکتر ژاله حساس خواه
دکتر باقر يعقوبي
دکتر محمد مهدی حاج‌ملک - دانشگاه خاتم
Prof Nguyen Ngoc Vu - Hoa Sen University
دکتر مصطفی پورحاجی
Dr Thi Thuy Loan Nguyen
دکتر کامران پاکنژاد - دانشگاه علم و فرهنگ تهران
دکتر سهیلا نوربخش بیدختی - موسسه آموزش عالی بینالود مشهد
دکتر احسان وحیدطاری - پژوهشگر مستقل
دکتر سید فرزاد کلالی ثانی - Ph.D. in TEFL, Department of English, Torbat-e Heydarieh Branc
دکتر احمد شاکری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1400
دکتر حیات عامری
دکتر حسین رضویان - دانشگاه سمنان
دکتر عیسی متقی زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر آبتین گلکار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
زهرا پارساپور
دکتر رضا امینی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
دکتر عیسی امن خانی
دکتر شهلا شریفی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مهرداد نغزگوی کهن
دکتر لیلا صادقی
دکتر فرزانه تاج آبادی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر فرزاد قائمی - فردوسی مشهد
آقای شهرام نقشبندی - دانشگاه سمنان
دکتر جواد زارع
دکتر رضا رضایی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابراهیم بدخشان - دانشگاه کردستان
دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر بهرام مدرسی
دکتر محبوبه علیاری شوره دلی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر هادی بهارلو - 82885047
دکتر آرزو نجفیان
دکتر زهرا عباسی
دکتر شیما ابراهیمی
دکتر مجتبی نامور فرگی - دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم
دکتر پونه مصطفوی
دکتر فائزه فرازنده پور - دانشگاه علوم و تحقیقات
دکتر کاوه بهرامی
دکتر مهدی ناصری - دانشگاه قم
دکتر اکبر عبداللهی
فرانک جهانگرد
دکتر محمد هاتفی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر علی رضا قلی فامیان - دانشگاه پیام نور
نگار داوری اردکانی
دکتر کاوس روحی برندق
دکتر سید محمد حسینی معصوم - گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی دانشگاه پیام نور
رضا خیرآبادی
دکتر نغمه حسینی
دکتر فاطمه سید ابراهیمی
دکتر علی علیزاده - دانشگاه فردوسی مشهد
آقای مهدی خدادادیان
دکتر صادق رشیدی
دکتر آزاده میرزائی - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
دکتر Reza Bagheri Nevisi
دکتر سپیده عبدالکریمی
دکتر مسعود دهقان - دانشگاه کردستان
دکتر نصرت حجازی
دکتر محمود رضا گشمردی
دکتر عطیه کامیابی گل - دانشگاه فردوسی مشهد/Ferdowsi University of Mashhad
دکتر مسعود خوش‌سلیقه - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر علی درزی
دکتر امیر متقی مقدم
دکتر مرضیه مهرابی - دانشگاه تهران
والی رضایی
دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
دکتر مجید علائی
دکتر Shahram Modarres Khiabani
دکتر محمد رضا احمدخانی
مهدی سبزواری
دکتر ابوالفضل مزینانی - دانشگاه فرهنگیان
دکتر بهرام هادیان
دکتر مریم سادات غیاثیان
آقای فواد مولودی - پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سمت)
دکتر علی مالمیر
دکتر سحر بهرامی خورشید
مرتضی معین
دکتر حمید رضا میرحاجی
دکتر محمدرضا محمدی - تربیت مدرس
فاطمه عظیمی فرد
اعظم استاجی
دکتر شهلا رقیب دوست
دکتر لیلا شوبیری
خانم سمیه کوهی - دانشگاه تربیت مدرس
فردوس آقاگل¬زاده
دکتر محمد عموزاده - دانشگاه اصفهان
علی رضا نیکویی
دکتر بهروز محمودی بختیاری
دکتر دانیال بسنج - Shahid Beheshti University
دکتر رقیه رستم پورملکی - دانشگله الزهراء
دکتر ماندانا نوربخش - دانشگاه الزهرا
دکتر بهزاد قنسولی
دکتر قدرت الله طاهری - شهید بهشتی
دکتر فریبا قطره
دکتر علیرضا ولی پور
دکتر محمد هادی فلاحی
دکتر علیرضا خان جان
دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق - دانشگاه شهید بهشتی
پروفسور عباسعلی آهنگر - دانشگاه سیستان و بلوچستان
آقای سجاد اسماعیلی
دکتر بتول علی نژاد
دکتر محمد راسخ مهند
دکتر الهام ناجی
دکتر ارسلان گلفام - تربیت مدرس
دکتر سعید رضوانی
دکتر منوچهر فروتن - گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
شهرام مدرسی
دکتر کامیار تاج الدینی
دکتر نوید اعطار شرقی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر بیستون عباسی - دانشگاه پیام نور
دکتر موسی نوشی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر جلیل فتحی - دانشگاه کردستان
دکتر فرامرز میرزاپی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زینب محمد ابراهیمی
دکتر روح‌اله رضاپور - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر بهزاد پورقریب - دانشگاه گلستان
خانم فاطمه جمشیدی - پیام نور
آقای حسین نویدی نیا - بیرجند
دکتر لیلا شریفی - دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر شهاب مرادخانی
دکتر فاطمه مظفری - دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر فرانک هاشمی - علامه طباطبایی
دکتر هدا خیاط
خانم مریم موذنی لیمودهی - ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول
آقای منصور گنجی - چابهار
دکتر امید مازندرانی
دکتر فاطمه دانش پژوه - پیام نور
دکتر جاوید فریدونی - علوم پزشکی ارومیه ( مدعو دانشگاه الزهرا )
دکتر رضا رضایی - دانشگاه یاسوج
دکتر مرضیه یحیی پور - دانشگاه تهران
آقای مسعود محمدزاده - کمال الملک نوشهر
دکتر مصطفی جانبی عنایت - Maragheh University
دکتر فرزانه شکی - Allameh Tabataba’i University
Dr Kiyana Zhaleh - Allameh Tabataba’i University
Dr Mohammad Hassanzadeh - Vali-e-Asr University of Rafsanjan
دکتر بهمن زندی
دکتر مرضیه نوده
دکتر حمید علامی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی دباغ - دانشگاه گنبد کاووس
دکتر مصطفی مهدی زاده ولوکلائی - استادیار دانشگاه گلستان
دکتر ندا فکری - University
دکتر محمد ظهرابي
دکتر حجت جدائی
دکتر ژاله حساس خواه
دکتر خدیجه جعفری
دکتر سید محمد رضا امیریان
دکتر Hajar Ghafarpour - دانشگاه
دکتر محمد مهدی حاج‌ملک - دانشگاه خاتم
دکتر اغول گل نظری
دکتر غلامحسن خواجوی - دانشگاه بجنورد
دکتر معصومه ارجمندی
دکتر مصطفی پورحاجی
Dr Thi Thuy Loan Nguyen
دکتر محمدصادق تقی زاده Taghizadeh - Allameh Tabataba'i University
آقای علی زنگویی - گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
دکتر محمد رضا فلاحت
دکتر کامران پاکنژاد - دانشگاه علم و فرهنگ تهران
دکتر سحر رستگار
دکتر خطاط
دکتر سهیلا نوربخش بیدختی - موسسه آموزش عالی بینالود مشهد
دکتر احسان وحیدطاری - پژوهشگر مستقل
دکتر الهام اکبری
دکتر سید فرزاد کلالی ثانی - Ph.D. in TEFL, Department of English, Torbat-e Heydarieh Branc
1399
دکتر حیات عامری
سعید حسام‌پور
دکتر حسین رضویان - دانشگاه سمنان
دکتر عیسی متقی زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر آبتین گلکار - دانشگاه تربیت مدرس
خلیل پروینی
دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
زهرا پارساپور
دکتر شهلا شریفی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مهرداد نغزگوی کهن
دکتر لیلا صادقی
دکتر فرزانه تاج آبادی - دانشگاه شهید بهشتی
ارسلان گلفام
آقای شهرام نقشبندی - دانشگاه سمنان
دکتر جواد زارع
آقای رضامراد صحرایی
دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر بهرام مدرسی
دکتر محبوبه علیاری شوره دلی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر هادی بهارلو - 82885047
دکتر زهرا عباسی
دکتر شیما ابراهیمی
دکتر مجتبی نامور فرگی - دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم
دکتر پونه مصطفوی
مجتبی منشی زاده
دکتر فائزه فرازنده پور - دانشگاه علوم و تحقیقات
دکتر کاوه بهرامی
دکتر اکبر عبداللهی
دکتر محمد هاتفی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نگار داوری اردکانی
خانم شیرین پورابراهیم
دکتر هادی نظری منظم
دکتر کاوس روحی برندق
دکتر سید محمد حسینی معصوم - گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی دانشگاه پیام نور
دکتر حامد نوروزی
دکتر احسان مهرکش - حوزه علمیه قم
رضا خیرآبادی
خانم فهیمه حیدری جامع بزرگی - دانشگاه شیراز
دکتر مهنوش اسکندری - دانشگاه علامه طباطبائی(ره)
دکتر فاطمه سید ابراهیمی
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر صادق رشیدی
دکتر الخاص ویسی
دکتر آزاده میرزائی - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
دکتر محمد جعفر یوسفیان کناری
دکتر Reza Bagheri Nevisi
دکتر سپیده عبدالکریمی
دکتر عبدالله حسن زاده میر علی
دکتر مسعود آلگونه جونقانی
دکتر مسعود دهقان - دانشگاه کردستان
دکتر رضا پیشقدم
دکتر نصرت حجازی
دکتر محمود رضا گشمردی
دکتر مسعود خوش‌سلیقه - دانشگاه فردوسی مشهد
خانم مهناز کربلائی صادق - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر علی درزی
دکتر Elaheh Sotoudehnama
دکتر مرضیه مهرابی - دانشگاه تهران
والی رضایی
دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
دکتر مجید علائی
دکتر محمد رضا احمدخانی
مهدی سبزواری
دکتر بهرام هادیان
دکتر مسعود قیومی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
خانم راحله گندمکار - علامه طباطبائی
دکتر علی مالمیر
مرتضی معین
دکتر محمدرضا محمدی - تربیت مدرس
دکتر معصومه ارجمندی
میریلا احمدی
فاطمه عظیمی فرد
اعظم استاجی
عادل رفیعی
دکتر شهلا رقیب دوست
دکتر بهمن زندی
دکتر هما اسدی - دانشگاه اصفهان
دکتر لیلا شوبیری
خانم سمیه کوهی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسین داوری - دانشگاه دامغان
فردوس آقاگل¬زاده
دکتر محمد عموزاده - دانشگاه اصفهان
آقای سید مهدی زرقانی - دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب الله عباسی
دکتر بهروز محمودی بختیاری
دکتر دانیال بسنج - Shahid Beheshti University
دکتر رقیه رستم پورملکی - دانشگله الزهراء
دکتر ماندانا نوربخش - دانشگاه الزهرا
دکتر قدرت الله طاهری - شهید بهشتی
دکتر علیرضا ولی پور
دکتر محمد هادی فلاحی
دکتر محمد راسخ مهند
دکتر الهام ناجی
دکتر ارسلان گلفام - تربیت مدرس
دکتر جان الله کریمی مطهر
شهرام مدرسی
زهره زرشناس
دکتر مرجان فرجاه
دکتر نوید اعطار شرقی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر بیستون عباسی - دانشگاه پیام نور
دکتر علی باقری دولت آبادی - دانشگاه یاسوج
آقای اسماعیل فرنود
دکتر موسی نوشی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر جلیل فتحی - دانشگاه کردستان
دکتر اسماعیلی علی سلیمی - دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر هانیه یارمند
دکتر فرامرز میرزاپی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زینب محمد ابراهیمی
دکتر روح‌اله رضاپور - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر عذرا قندهاریون - Ferdowsi University of Mashhad
دکتر بهزاد پورقریب - دانشگاه گلستان
دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه - فردوسی مشهد
دکتر مرتضی طاهری اردلی - دانشگاه شهکرد
دکتر لیلا شریفی - دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر شهاب مرادخانی
آقای ف حاجیانی - شیراز
دکتر هدا خیاط
دکتر رسول بلاوی - دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
دکتر هاشمی
دکتر علی عرب مفرد - دانشگاه گلستان
دکتر نگین بی نظیر
خانم مریم موذنی لیمودهی - ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول
دکتر غلامرضا زارعیان - سبزوار
آقای منصور گنجی - چابهار
Dr behrooz ghoorchaei - فرهنگیان
دکتر امید مازندرانی
دکتر فاطمه دانش پژوه - پیام نور
دکتر جاوید فریدونی - علوم پزشکی ارومیه ( مدعو دانشگاه الزهرا )
دکتر رضا رضایی - دانشگاه یاسوج
دکتر پرستو محبی
دکتر نفیسه تدین - الزهرا
دکتر نجمه شبیری
دکتر فرید دهقان طرزجانی - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، کارشناس متون تخصصی اداره کل امور بین الملل بانک سپه
دکتر سیما مدیرخامنه - ارومیه
Dr Abbas Ali Zarei - Imam Khomeini International University
دکتر مصطفی جانبی عنایت - Maragheh University
دکتر سعید خزایی - Isfahan University
دکتر محمد حسن زاده - Sharif University
دکتر فرزانه شکی - Allameh Tabataba’i University
Dr Kiyana Zhaleh - Allameh Tabataba’i University
Dr Mohammad Hassanzadeh - Vali-e-Asr University of Rafsanjan
دکتر Teguh Budiharso - IAIN SURAKARTA
دکتر حمیدرضا هاشمی
دکتر مرضیه نوده
دکتر حمید علامی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی دباغ - دانشگاه گنبد کاووس
Prof Alireza Jalilifar - Shahid Chamran University of Ahvaz
دکتر مصطفی مهدی زاده ولوکلائی - استادیار دانشگاه گلستان
دکتر اسماعیل عبدالله زاده
دکتر ژیلا نائینی
دکتر امیر مرزبان - IAU
دکتر محمد ظهرابي
دکتر حجت جدائی
دکتر ژاله حساس خواه
دکتر خدیجه جعفری
دکتر سید محمد رضا امیریان
دکتر Hajar Ghafarpour - دانشگاه
دکتر محمد مهدی حاج‌ملک - دانشگاه خاتم
دکتر اغول گل نظری
دکتر Ian Moodie - Mokpo National University (Korea)
Prof Nguyen Ngoc Vu - Hoa Sen University
دکتر Phu Hung Bui - University of Economics Ho Chi MInh City
دکتر غلامحسن خواجوی - دانشگاه بجنورد
دکتر مهدی مهرانی راد - دانشیار دانشگاه نیشابور
دکتر محمود هاشمیان - دانشگاه شهرکرد
دکتر احمد رمضانی - استادیار پژوهشکده کودکان استثنایی
دکتر مصطفی پورحاجی
آقای Hany Elyaan - AUM
دکتر Prof. Dr. I Wayan Rasna, M.Pd. Rasna - Universitas Pendidikan Ganesha
Dr Thi Thuy Loan Nguyen
دکتر جواد غلامی - دانشگاه ارومیه
دکتر محمدصادق تقی زاده Taghizadeh - Allameh Tabataba'i University